Przetarg na punkty handlowo-gastronomiczne

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie, 21– 400 Łuków, ul. Browarna 63 ogłasza NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG (OFERTOWY) na wydzierżawienie nieruchomości o łącznej powierzchni 300 m² (stanowiącej część działki Nr 8864/2) położonej w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej 5 w celu prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej dla korzystających z Kompleksu Rekreacyjnego „ZIMNA WODA” w roku 2022, 2023, 2024.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się  z Regulaminem Nieograniczonego Pisemnego Przetargu dostępnym na stronie: www.osir.lukow.pl (zakładka: aktualności) oraz www.osirlukow.naszbip.pl  (zakładka: przetargi) lub w biurze OSiR.

Oferty pisemne muszą zawierać: Formularz ofertowy – Załącznik nr 2 do regulaminu przetargu. Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej 5 w sekretariacie OŚRODKA SPORTU I REKREACJI w ŁUKOWIE, 21-400 ŁUKÓW, ul. BROWARNA 63 do dnia 3 czerwca 2022 r. Wybór oferenta nastąpi do dnia 7 czerwca 2022 r. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu lub jego części bez podania przyczyn.

SZCZEGÓŁY

Skip to content